Projektai

Pašte keičiame arklius

Projektas siekia mažinti socialinę atskirtį Rykantų kaime ir Trakų rajone. Projekto metu įgyvendinamos šios pagrindinės veiklos:

  • Komunikacijos kampanija, kurios metu rinksime įdomiausią informaciją apie Rykantus, surengsime proto mūšį ir kartu su bendruomene sukursime Rykantų pašto vizualinio identiteto gaires bei didinsime žinomumą apie Rykantus bei bendruomenės veiklas;

  • Surengsim Socialinių lyderių pusryčių ciklą, kviesime dalyvauti Trakų rajono nevyriausybines organizacijas, vietos bendruomenes, sprendimų priėmėjus bei mus įkvepiančius žmones iš viso Lietuvos - aptarsime kaip įsitraukti į svarbius valstybei ir bendruomenei procesus;

  • Pusryčių metu gimusios idėjos gaus papildomą paramą. Pvz bendruomenės nariui išreiškus norą steigti trumpąją maisto grandinę, dalyvauti sumanaus kaimo veiklose ar koordinuoti jaunimo centrą, konsultuosime jį ir suteiksime patalpas, jeigu reikės. Priklausomai nuo poreikio bus suteikiamos teisinės (pvz organizacijos steigimas) ar rinkodaros konsultacijos.

  • Rudenį surengsime renginį, kurio metu aptarsime įgyvendintas iniciatyvas ir apdovanosime lyderius.

Finansuojama suma: 15 000 eur.

Rėmėjas: Europos Sąjunga, projektas yra MARIO programos dalis


Rykantų paštas - socialinio verslo ir inovacijų hub'as

Projekto metu remontuotas Rykantų pašto pastatas, išlaikant jo visuomeninę paskirtį ir pritaikant numatytoms veikloms: sveikatinimo, sporto, meno ir kultūros edukacijoms, įtraukiant įvairią negalią turinčius žmones, socialinoi verslo ir skatinimo veikloms, įtraukiant bedarbius ir neirbančius, nesimokančius, nesimokančius ir mokymuose nedalyvaujančius jaunus žmones bei socialinių verslų sukurtus produktus. Sukurtas socialinis verslas, įdarbinta 1,25 etato darbuotojų.

Finansuota suma: 43 443 eur.

Projekto rėmėjas: Europos Sąjunga, LEADER programa