Esame ypatingoje vietoje. Rykantų gyvenvietė yra prie senojo prekybinio trakto Vilnius – Kaunas. Istorinis kelias grįstas šlifuotais akmenimis. Manoma, kad grindinys išgrįstas 1920–1939 m. Senuoju vieškeliu prekės buvo gabenamos į Vakarų Europą, Rusijos miestus.

Rykantai (Rinkant) minimi XIV a. Kryžiuočių karo kelių aprašymuose. Rykantai žinomi kaip viena iš pirmųjų reformatų gyvenviečių Lietuvoje – XVI a. čia įsikūrė vieni pirmųjų kalvinistų Lietuvoje.

Rykantų vardas minimas Levo Tolstojaus romane „Karas ir taika“, kai Rusijos imperatoriaus Aleksandro (apsistojusio Vilniuje) pasiuntinys generolas adjutantas Balašovas įteikia Napoleonui (apsistojusiam Rykantuose) laišką, siekiant tartis, kad būtų nutrauktas Napoleono žygis Rusijon.

Per Lietuvos nepriklausomybės kovas 1918–1920 m. 5 kilometrai nuo Rykantų, prie Lazdėnų kaimo buvo demarkacinė linija, kurios apylinkėse vyko mūšiai su lenkų kariuomene. Rykantai buvo ties lietuvių ir lenkų fronto linija. Didelės lenkų pajėgos 1920 m. spalio mėnesį su šarvuočiais puolė ir užėmė Rykantų geležinkelio stotį, kurią lietuviai atgavo tik lapkričio 17 d.

Rykantai įsikūrę 11 km. į šiaurę nuo Trakų, 9 km. nuo Lentvario, apie 2 km nuo Neries upės. Vietovę beveik iš visų pusių supa miškai. Kaimas priklauso Lentvario seniūnijai. Iš Vilniaus ar Kauno Rykantus galima pasiekti traukiniu, mikroautobusu, automobiliu, dviračiu, motociklu ar plaustu.

Registruokis susitikimui